Het Zeekadetkorps “Willem Ruys” Arnhem heeft een bestuur welke bestaat uit de volgende personen

Voorzitter:

J. Koning

j.koning@profi-edu.nl

Secretaris:

D. Glasz

info@glasz.nl

Penningmeester:

S.Beke

Pr / Communications:

P.Siekman