Willem Ruys

Ons Zeekadetkorps is genoemd naar de Rotterdamse reder Willem Ruys die in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers werd doodgeschoten.
Willem Ruys werd op 25 augustus 1894 in Rotterdam geboren en stamde af van een familie die al jaren actief was in de Scheepvaart. In 1917 vertrok hij naar Nederlands Indië, Australië, Japan en de Verenigde Staten om zich daar in de praktijk van het scheepvaartbedrijf te bekwamen.
Toen hij terug kwam in Nederland werd hij als mede firmant van WM Ruys & Zonen ook mede eigenaar van de Rotterdamse Lloyd. Tevens werd hij lid van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Redervereniging.
Als voorzitter van Koninklijke Roei- en Zeilvereniging “De Maas” in Rotterdam kwam hij tijdens de Tweede Wereldoorlog in aanraking met de Duitsers. De Duitsers hadden namelijk ongewenste belangstelling voor de vaste en drijvende eigendommen van de vereniging, maar Willem Ruys verzette zich goed. Op 18 oktober 1940 werd hij echter wegens steun aan het verzet voor de eerste maal gearresteerd en tot 17 mei 1941 in gevangenschap gehouden. Op 11 oktober 1941 volgde een tweede aanhouding in verband met het contact dat hij had gehad met een Engels agent. Ditmaal zat hij vast tot 5 januari 1942. Op 13 juli van dit zelfde jaar werd hij als gijzelaar gevangen gezet te Haaren, waar hij in deze geïsoleerde gemeenschap onmiddellijk weer een actieve rol speelde als pakketpostmeester.
Op 7 augustus 1942 werd door een communistische verzetsgroep een aanslag gepleegd op een spoorwegviaduct te Rotterdam. De groep had een trein met Duitse verlofgangers willen opblazen maar dit mislukte. Een deel van de explosieven ontplofde namelijk vroegtijdig omdat een baanwachter per ongeluk tegen de draad aan was gefietst. Generaal Christiansen eiste dat onmiddellijk twintig Brabantse gijzelaars zouden worden gefusilleerd.
Gelukkig besloot de Reichskommissar Seyss-Inquart anders. De daders moesten zich vrijwillig melden en hij stelde daarvoor een ultimatum. Toen hieraan niet werd voldaan, hebben zij op 15 augustus 1942 vijf gijzelaars gedood in de bossen van Goirle. Willem Ruys was hier één van. De anderen waren Mr. Robert Baelde, maatschappelijk werker, Otto Ernst Gelder graaf van Limburg Stirum, officier van justitie, Christoffel Bennekers, hoofdinspecteur van politie, Alexander baron Schimmelpenninck van der Oije, landeigenaar.
Het was de eerste keer, dat de Duitsers als represaillemaatregel gijzelaars fusilleerden. Helaas was het ook niet de laatste keer.
In 1947 werd het nieuwe passagierschip van de Rotterdamse Lloyd in dienst gesteld. Als eerbetuiging aan Willem Ruys werd deze naar hem vernoemd. Het schip heeft net als de persoon waar hij genoemd naar is veel meegemaakt.