Vrijwilligerswerk

Onze vereniging drijft letterlijk en figuurlijk op vrijwilligers.
Ten eerste zijn het de officieren en onderofficieren die elke zaterdag, en ook tijdens vakanties, hun kostbare vrije tijd met andermans jeugd op het water doorbrengen. Naast de begeleiding van de jeugd besteden zij ook tijd om zoveel mogelijk van het vele noodzakelijke onderhoud aan de schepen zelf te doen.

Echter, we komen altijd ‘handjes’ te kort en daarom zijn vrijwilligers, die hun handen uit de mouwen willen steken, erg welkom.

Ook ons bestuursleden zijn altijd druk in de weer om diverse zaken te regelen en de financiën op orde te houden. Onderhoud van schepen kost veel geld en we willen deze kosten niet allemaal doorbelasten aan onze leden. Dan zijn we niet meer toegankelijk voor kinderen uit alle lagen van de bevolking en verliezen we een deel van onze belangrijke functie, namelijk verschillende kinderen samen brengen en leren om samen te leven aan boord van een schip en alles wat nodig is om een veilige, goede, leerzame en leuke vaart te hebben.

Daarom is ons bestuur altijd op zoek naar nieuwe financiële bronnen en hebben met steun van sponsoren al diverse zaken mogelijk kunnen maken.